Program Info-GIIF 2017

INFO-GIIF daje Ci 100% zapewnienie, że spełniasz wszystkie wymogi ustawy z dnia 16 listopada 2000r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Dzięki programowi INFO-GIIF 2017:
 • Wprowadzisz odpowiednie procedury w swojej instytucji
 • Przeszkolisz pracowników i sprawdzisz ich wiedzę
 • Będziesz znał wymogi ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
 • Poprowadzisz odpowiedni rejestr transakcji oraz dokonasz ich wysyłki do GIIF

Podstawowe cechy i funkcjonalności programu:
 • Elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, które kierowane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 • Zbiór gotowych procedur wewnętrznych, które można wykorzystać i wdrożyć je w swojej firmie / instytucji, co jest obowiązkiem podmiotów obowiązanych
 • Procedury przygotowane dla podmiotów tj: fundacje, stowarzyszenia, kantory, lombardy, spółki, przedsiębiorstwa jednoosobowe.
 • Materiał szkoleniowy dla pracowników
 • Elektroniczna wersja testu sprawdzającego wiedzę po szkoleniu
 • Imienne certyfikaty zaliczenia testu, generowane z programu
 • Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000r w formie E-Booka
 • Słowniki podmiotów, kont bankowych
 • Szereg narzędzi dodatkowych tj. moduł kursów walut, przelicznik walut i inne
 • Wersja wielostanowiskowa - program w wersji sieciowej oparty na wspólnej bazie danych MS SQL
 • Praca w środowisku Microsoft Windows
 • Wydruki z opcjami eksportu do różnych formatów (PDF, RTF, XLS, CSV i inne) oraz wysyłki pocztą elektroniczną
 • Duże możliwości kustomizacji programu (w tym zmiana skórek)
 • Funkcje administracyjne (tj. ustawienia połączenia z bazą danych, użytkownicy i uprawnienia, kopia bezpieczeństwa, dane podmiotu i inne.)


Wydawcą programu Info-GIIF jest firma Infonetax Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
www.infonetax.pl
Wykaz "instytucji obowiązanych" do przesyłania danych do GIIF

Sprawdź teraz czy Twoja instytucja jest obowiązana do przesyłania danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Poniżej znajduje się branżowy wykaz instytucji obowiązanych:
Więcej szczegółów związanych z walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu znajdą Państwo na stronach Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).

« Powrót do strony głównej
Zrzuty ekranu wybranych funkcji programu:

Okno logowania do programu

Rejestr transakcji

Procedury wewnętrzne

Ustawienia programu - Dane firmy

Kursy walut

Przelicznik kursów walut

Test sprawdzający wiedzę

Prezentacja wyników testu