Wyślij zamówienie programu Info-GIIF 2017

Nazwa instytucji:

Imię:Nazwisko:
   
Ulica, numer bud. / numer lok.:

Kod pocztowy:Miejscowość:
   
NIP:

Telefon kontaktowy:

Fax:

Adres e-mail:

Osobisty konsultant GIIF:

W pakiecie procedury dla:

  Tak, zamawiam pakiet INFO-GIIF za kwotę 890 zł (brutto)


Anuluj    
Zrzuty ekranu wybranych funkcji programu:

Rejestr transakcji

Procedury wewnętrzne

Test sprawdzający wiedzę